Kim xăm

Hiển thị 1–24 Tổng số 30

Ngòi xanh Giantsun
Ngòi

Ngòi xanh Giantsun

50.000

85.000

Ngòi 1 Giantsun gói đen
Ngòi

Ngòi 1 Giantsun gói đen

50.000

55.000

Ngòi 3 Giantsun gói đen
Kim xăm

Ngòi 3 Giantsun gói đen

75.000

80.000

Kim U Biomaser (hộp 10c)
Kim Biomaser

Kim U Biomaser (hộp 10c)

270.000

300.000

Kim F5 Biomaser (hộp 10c)
Kim Biomaser

Kim F5 Biomaser (hộp 10c)

270.000

300.000

Kim 1 Biomaser (hộp 10c)
Kim Biomaser

Kim 1 Biomaser (hộp 10c)

270.000

300.000

Kim R3 Biomaser (hộp 10c)
Kim Biomaser

Kim R3 Biomaser (hộp 10c)

270.000

300.000

Kim R5-M8
Kim Goochie

Kim R5-M8

40.000

45.000

Kim F5-M8
Kim Goochie

Kim F5-M8

40.000

45.000

Kim 1-M8
Kim Goochie

Kim 1-M8

30.000

35.000

Kim R5-G6
Kim Goochie

Kim R5-G6

40.000

45.000

Kim F5-G6
Kim Goochie

Kim F5-G6

40.000

45.000

Kim R3-G6
Kim Goochie

Kim R3-G6

30.000

35.000

Phi kim G6
Kim Goochie

Phi kim G6

50.000

55.000

Kim 3-M8
Kim Goochie

Kim 3-M8

30.000

35.000

Kim F17 máy PM
Kim PM

Kim F17 máy PM

30.000

35.000

Kim F14 máy PM
Kim PM

Kim F14 máy PM

30.000

35.000

Kim R5 máy PM
Kim PM

Kim R5 máy PM

30.000

35.000

Kim 3 máy PM
Kim PM

Kim 3 máy PM

30.000

35.000

Kim 1 máy PM
Kim PM

Kim 1 máy PM

30.000

35.000

Kim V9 máy Mastor
Kim Mastor

Kim V9 máy Mastor

40.000

45.000

Kim 5 tròn máy Mastor
Kim Mastor

Kim 5 tròn máy Mastor

30.000

35.000

Kim 3 máy Mastor
Kim Mastor

Kim 3 máy Mastor

30.000

35.000

Kim 1 máy Mastor
Kim Mastor

Kim 1 máy Mastor

30.000

35.000