Máy xăm

Hiển thị 1–8 Tổng số 24

Cục đổi nguồn Aurora
Máy Pen

Cục đổi nguồn Aurora

950.000

1.000.000

Nguồn Rồng cắm máy Pen bền bỉ
Máy Pen

Nguồn Rồng cắm máy Pen bền bỉ

750.000

900.000

Nguồn vuông cắm máy Pen kèm công tắc
Máy Pen

Nguồn vuông cắm máy Pen kèm công tắc

450.000

500.000

Máy Pen Mast Nhật (pen Mast gầy)
Máy Pen

Máy Pen Mast Nhật (pen Mast gầy)

2.400.000

2.600.000

Máy Pen Mast Béo
Máy Pen

Máy Pen Mast Béo

1.200.000

1.700.000

Máy Pen mini 2 đầu pen 5.0
Máy Pen

Máy Pen mini 2 đầu pen 5.0

1.400.000

1.500.000

Máy Biomaser P60
Máy Bio Maser

Máy Biomaser P60

2.800.000

3.600.000

Máy Biomaser P70
Máy Bio Maser

Máy Biomaser P70

2.800.000

3.500.000