Phụ kiện

Hiển thị 1–24 Tổng số 41

Nilon ủ tê phun xăm
Phụ kiện khác

Nilon ủ tê phun xăm

20.000

45.000

Đế mực Goochie
Phụ kiện khác

Đế mực Goochie

100.000

100.000

Chì xé L1
Chì & Bút

Chì xé L1

15.000

30.000

Đế đựng hũ mực đen
Phụ kiện khác

Đế đựng hũ mực đen

50.000

55.000

Chì kẻ mày môi Goochie
Chì & Bút

Chì kẻ mày môi Goochie

50.000

150.000

Chì đá Sharpie
Chì & Bút

Chì đá Sharpie

40.000

42.000

Chì xé vỏ đỏ
Chì & Bút

Chì xé vỏ đỏ

15.000

50.000

Da giả tập xăm trơn hồng
Bì Xăm

Da giả tập xăm trơn hồng

12.000

17.000

Chì kẻ phun xăm PM
Chì & Bút

Chì kẻ phun xăm PM

50.000

120.000

Bì Môi 5D
Phụ kiện

Bì Môi 5D

40.000

60.000

Bì da trắng có bột
Bì Xăm

Bì da trắng có bột

12.000

18.000

Da giả 3D tập phun xăm
Bì Xăm

Da giả 3D tập phun xăm

40.000

50.000

Kìm Cắt Kim
Phụ kiện khác

Kìm Cắt Kim

80.000

100.000

Bông Bạch Tuyết
Khác

Bông Bạch Tuyết

150.000

170.000

Hộp dây quấn máy
Phụ kiện khác

Hộp dây quấn máy

170.000

175.000

Kem che khuyết điểm Maycheer
Phụ kiện khác

Kem che khuyết điểm Maycheer

50.000

80.000

Bút định hình V5
Chì & Bút

Bút định hình V5

50.000

60.000

Bút xóa định hình
Chì & Bút

Bút xóa định hình

40.000

42.000

Quấn máy phun xăm
Phụ kiện khác

Quấn máy phun xăm

20.000

30.000

Thước tỉ lệ vàng Mastor
Phụ kiện khác

Thước tỉ lệ vàng Mastor

200.000

200.000

Que tăm bông
Phụ kiện khác

Que tăm bông

20.000

40.000

Bông cắt sẵn
Phụ kiện khác

Bông cắt sẵn

60.000

70.000