Tế bào gốc

Hiển thị 1–5 Tổng số 5

Tế bào gốc Galaxy Hàn Quốc
Tế bào gốc

Tế bào gốc Galaxy Hàn Quốc

700.000

799.000

Tế bào gốc Eldas 4 ống
Tế bào gốc

Tế bào gốc Eldas 4 ống

270.000

370.000

Tế bào gốc phun môi M8
Tế bào gốc

Tế bào gốc phun môi M8

600.000

770.000

Tế bào gốc Eldas hộp 30 ống
Tế bào gốc

Tế bào gốc Eldas hộp 30 ống

1.700.000

1.850.000

Tế bào gốc Cell line
Tế bào gốc

Tế bào gốc Cell line

600.000

729.000